Odkrycia archeologiczne pola bitwy pod Wagram

Odkrycia archeologiczne pola bitwy pod Wagram

Muzeum Ceramiki w ramach realizacji projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” prowadzi przygotowania do wystawy prezentującej zabytki z okresu wojen napoleońskich. Liczną grupę stanowić będą zabytki archeologiczne pozyskane w wyniku badań pól bitewnych.

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w l. 2017-2018 przy budowie drogi szybkiego ruchu S8, między miejscowościami Deutsch Wagram i Parbasdorf odkryto kilkanaście tysięcy zabytków ruchomych oraz wiele obiektów archeologicznych (m.in. kule muszkietowe i kartaczowe, odłamki bomb, guziki mundurowe, monety, elementy umundurowania i broni), które powiązano z jedną z największych bitew epoki napoleońskiej – bitwą pod Wagram (5-6.07.1809 r.), w której starły się wojska cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte z armią państwa habsburskiego rządzonego przez cesarza Franciszka II.

Przebadano teren o powierzchni 20 ha. Odkryto ponad 500 obiektów archeologicznych, w tym 35 grobów: pojedynczych i masowych oraz pochówki koni. Większość obiektów archeologicznych to pozostałości obozowisk wojsk austriackich sprzed bitwy pod Wagram. W obiektach odkryto przedmioty należące do wojskowego wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku – ceramikę i proste narzędzia. Najbardziej interesujące okazały się groby żołnierzy poległych w bitwie. Odkryto w nich guziki, kule, sprzączki oraz różne przedmioty osobiste. Dzięki guzikom udało się zidentyfikować armię, w której żołnierz służył, a nawet określić regiment. Na podstawie analizy kości możliwe było określenie stanu zdrowia i ewentualnych schorzeń poległych żołnierzy. Kompleksowe badania prowadzone przez zespół naukowców i hobbystów z kilku krajów Europy pozwolą na imienną identyfikację części poległych.

Badania archeologiczne prowadziła firma Novetus GmbH na zlecenie firmy ASFINAG

(info: Muzeum Ceramiki)