W budynku Szkoły Podstawowej w Modle powstanie Klub dziecięcy

W budynku Szkoły Podstawowej w Modle powstanie Klub dziecięcy

Gmina Gromadka rozpczęła zadanie dotyczące Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gromadce na potrzeby funkcjonowania Klubu dziecięcego . W ramach zadania gruntownie przebudowany zostanie parter budynku Szkoły wraz z wymianą niezbędnych instalacji elektrycznej , sanitarnej i p-poż .
Inwestycja wykonywana jest przez firmę TECHBUD z Kruszyna za kwotę 512.923,28 zł , a jej zakończenie zaplanowano na 7 sierpnia bieżącego roku.
Przebudowa budynku jest częścią projektu Dolnośląskie Żłobki II realizowanego pzez Gmine Gromadka z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w działaniu 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
(info: Tomasz Matyjewicz, Janusz Górny/UG Gromadka)