Starosta powołał Powiatowy Zespół Epidemiologiczny

Starosta powołał Powiatowy Zespół Epidemiologiczny

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie powiatu bolesławieckiego koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID–19, starosta Tomasz Gabrysiak powołał 10 marca - w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Powiatowy Zespół Epidemiologiczny. W skład zespołu, poza starostą, prezydentem Bolesławca, dyrektorem szpitala oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, weszli również lekarze kierujący poszczególnymi oddziałami szpitala.

Zespół stanowił będzie organ doradczy starosty. Zadaniem zespołu będzie bieżąca ocena istniejącego zagrożenia oraz analiza potrzeb w zakresie działań mających na celu zabezpieczenie mieszkańców powiatu bolesławieckiego przed skutkami choroby wywołanej koronawirusem. W najbliższych dniach zespół odbędzie swoje pierwsze posiedzenie.
(info: Powiat Bolesławiecki)