Starostwo tylko elektronicznie i telefonicznie

Starostwo tylko elektronicznie i telefonicznie

Od poniedziałku (16.03.) obsługa klientów urzędu będzie odbywała się przede wszystkim przez internet, drogą elektroniczną i telefoniczną.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu dezynfekcji urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu w dniu 13 marca 2020 r. (piątek) będzie zamknięte. Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z urzędem telefonicznie pod numerami telefonu: 75 612 17 00 oraz 75 612 17 02 oraz za pośrednictwem internetu, w szczególności elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Klienci Starostwa będą mieli możliwość osobistego kontaktu z urzędnikami tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i szczególnie skomplikowanych. Jeśli zajdzie taka konieczność urzędnicy będą umawiali się telefonicznie na określone godziny - chodzi o bezpieczeństwo pracowników, ale i mieszkańców, których chcemy zachęcić do pozostania w swoich mieszkaniach, miejscach pracy, nie zwiększając zagrożenia.

Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu

Wniosek o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu TUTAJ