Kroton

Kroton

W środę 11 marca br. amerykańscy żołnierze z 2ABCT (Armored Brigade Combat Team), którzy dwa dni wcześniej zaprezentowali swój system "Volcano", mieli okazję zapoznać się z polskim rozwiązaniem inżynieryjnego systemu minowania "Kroton", którym dysponują żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.
- Głównym elementem szkolenia była prezentacja działania plutonu minowania podczas zaminowania kierunku działania przeciwnika. Do zadania tego wykorzystujemy transporter minowania narzutowego "Kroton", który daje nam możliwość efektywnego i szybkiego wykonania powierzonego nam zadania. - mówił porucznik Andrzej Dobrzyński, z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.
Szkolenie zrealizowane pod patronem Oddziału Zarządu Szkolenia Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego RSZ, w którym udział wzięli saperzy 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (2ABCT), oparte było na dwóch filarach. Pierwszym była statyczna prezentacja sprzętu, a drugim dynamiczny pokaz szkoleniowy, gdzie zaprezentowano realne użycie "Krotona".
- Dzisiejsze zajęcia były doskonałą okazją do zobaczenia innych możliwości wykonywania tych samych zadań, które realizujemy na co dzień. Równocześnie takie zajęcia dały możliwość porównania naszej taktyki działania z taktyką polskich saperów. - podsumowała porucznik Madeleine Fortier, która dwa dni wcześniej przygotowywała zajęcia pokazowe dla polskich żołnierzy z działania amerykańskiego systemu minowania narzutowego "Volcano".
(info: st. chor. sztab. Rafał Mniedło, st.szer. Natalia Wawrzyniak/ 10 BKPanc)