Ulewa 20” -  sprawdzian artylerzystów

Ulewa 20” - sprawdzian artylerzystów

W dniach 10 – 11 marca br. artylerzyści 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23. pa realizowali zadania ogniowe na pasie taktycznym OSPWL Żagań kierunek Świętoszów. Trening Kierowania Ogniem dywizjonu umożliwił sprawdzenie działania funkcyjnych w warunkach dzienno–nocnych.

Celem treningu było doskonalenie umiejętności obsady PKOD dywizjonu w wykonywaniu przedsięwzięć wchodzących w zakres przygotowania oraz organizacji kierowania ogniem, a także zgrywanie baterii artylerii rakietowej w zakresie wykonywania zadań ogniowych amunicją bojową. Podczas TKO baterie 3 dywizjonu artylerii rakietowej (122 mm WR-40 Langusta) realizowały zadania z zakrytych stanowisk ogniowych w dzień i w nocy. Ponadto zgrywano system rozpoznania przy wykorzystaniu RZRZ LIWIEC oraz BSP FLY EYE. Siły i środki rozpoznania realizowały zadania obsługiwania strzelania, w tym kontroli dokładności ognia.

W składzie ćwiczącego dywizjonu zadania ogniowe wykonywali również żołnierze rezerwy odbywający ćwiczenia krótkotrwałe. Trzecią baterię artylerii rakietowej, wyposażoną w 122 mm wyrzutnie RM-70 stanowili żołnierze rezerwy.

Doskonalący Trening Kierowania Ogniem pk. ULEWA – 20 pozwolił dowódcy dywizjonu ocenić i sprawdzić poziom utrzymania zdolności bojowej, skuteczność działań pododdziału, a także wyciągnąć wnioski do dalszego szkolenia.
(info: mjr Kwieciński, st. szer. Bagłaj/23PA)