Pieniądze na walkę z wirusem

Pieniądze na walkę z wirusem

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego informuje o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia środków w kwocie blisko 2 miliony złotych, przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-2, zwanej COVID-19 (koronawirus). Środki te zostaną przeznaczone również na zakup niezbędnego wyposażenia medycznego, w tym respiratorów.
(info: Powiat Bolesławiecki)