Muzeum Ceramiki w projekcie CerDee

Muzeum Ceramiki w projekcie CerDee

CerDee to międzynarodowy projekt, który ma na celu wspieranie rozwoju branży ceramicznej w Europie Środkowej poprzez gromadzenie, wymianę oraz promowanie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń. Oprócz Muzeum Ceramiki w jego realizację zaangażowanych jest osiem instytucji: Porzellanikon - Staatliches Museum für Porzellan w Selb (Niemcy) jako partner wiodący, Technischen Universität Ilmenau (Niemcy), Museo Internazionale delle Ceramiche w Faenzie (Włochy), Narodni muzej Slovenija w Ljubljanie (Słowenia), Zavod za turizem in kulturo Kranj (Słowenia), New Design University w St. Pölten (Austria) oraz University of West Bohemia w Pilznie (Czechy).

W ramach projektu zaplanowano cztery rodzaje działań.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona analiza aktualnej sytuacji na rynku ceramicznym, na podstawie której powstanie interaktywna mapa działających na nim podmiotów. Równolegle rozpoczęto budowanie bazy danych obejmującej materiały tekstowe, fotograficzne i filmowe dokumentujące dziedzictwo i współczesność rzemiosła ceramicznego w poszczególnych regionach. Z myślą o artystach stawiających dopiero pierwsze kroki w dziedzinie ceramiki przewidziano organizację warsztatów, szkoleń i pobytów rezydencyjnych, które mają im ułatwiać rozwijanie działalności. Zwieńczeniem projektu będzie uruchomienie portalu internetowego poświęconego ceramice, łączącego funkcje cyfrowej biblioteki, forum współpracy i platformy handlowej.

Projekt CerDee jest realizowany w ramach programu Interreg Central Europe utworzonego i finansowanego przez Unię Europejską jako narzędzie wdrażania polityki spójności. Jego realizację zaplanowano na lata 2019-22.

Strona internetowa projektu: www.interreg-central.eu/CerDee
(info: Muzeum Ceramiki)