Polimusic Bolesławiec 2021

Polimusic Bolesławiec 2021

I Polikulturowy Przegląd Muzyki mieszkańców Bolesławca i okolic pochodzących spoza Polski
Bolesławiec i okolice to miasto otwarte na tych, którzy chcą tu mieszkać i pracować, niezależnie skąd pochodzą. Mają tu szansę rozwijać się, uczyć, brać czynny udział w życiu mieszkańców, kultywować swoje zwyczaje, kulturę, język. Od wielu lat jest zamieszkiwane przez ludność pochodzącą z różnych stron świata: z terenów byłej Jugosławii, dawnych Kresów Wschodnich, Ukrainy, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i inne kraje.
Każde z tych miejsc – krajów ma swoją odrębną kulturę muzyczną przejawiającą się w stylu, strojach, tańcu, gwarze, języku, instrumentach, sposobie śpiewania. Jest ona bardzo różnorodna, unikatowa, interesująca i warta zaprezentowania szerszej publiczności.
Stało się to główną przyczyną powstania pomysłu zorganizowania polikulturowego przeglądu muzycznego, w ramach którego będzie można zaprezentować swoją rodzimą muzykę w oryginalnym języku, stylu, strojach.
Przegląd ten jest kierowany jest do osób, których rodziny osiedliły się tutaj przeprowadzając się z innego kraju i nadal kultywują zwyczaje pochodzące z ich rodzinnych stron. /Strategia rozwoju oświaty – 2021 – mniejszości etniczne/
Cele:
• Prezentacja muzyki etnicznej pochodzącej z kraju przodków /również stylizowanej/ -
• Rozpowszechnianie kultury, sztuki, tradycji, języka, strojów, tańca, śpiewu, instrumentów
• Integracja różnych środowisk poprzez sięganie do tradycji, korzeni,
• promowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne kultury
• kształtowanie wrażliwości przez kontakt z muzyką
• konsolidacja środowisk różnych kulturowo
• rozwijanie uzdolnień muzycznych
• doskonalenie znajomości rodzimych języków
• rozbudzanie aktywności twórczej
Termin: 26 września 2021, godz. 17.00 – w ramach Dni Miasta
Organizatorzy:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
Regulamin
Karta zgłoszeń

(info: BOK-MCC)