Koncert Szkoły Muzycznej

Koncert Szkoły Muzycznej

23 stycznia 2020 r. na scenie „Forum” Bolesławickiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki wystąpili uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im Witolda Lutosławskiego w Bolesławcu. Tradycyjnie już, Koncert Noworoczny zgromadził komplet publiczności i był prawdziwą ucztą muzyczną dla melomanów. Warto przypomnieć, że Koncert Noworoczny PSM zajmuje ważne miejsce w życiu kulturalnym Bolesławca.
(info: UM B-c)