Bolesławieckie grafiki berlińskiego artysty z XIX w.

Bolesławieckie grafiki berlińskiego artysty z XIX w.

Do naszych czasów nie zachowało się wiele grafik związanych z Bolesławcem. Tym cenniejszy jest zespół ośmiu akwatint wydanych w formie tableau autorstwa berlińskiego malarza, rysownika i grafika Carla Friedricha Stiebelera.
Tableau ma wymiary 41,6 cm x 53 cm. Pośrodku został umieszczony widok miasta od zachodu, a wokół zakomponowano przedstawienia najznaczniejszych bolesławieckich obiektów, wśród których znalazły się: kościół ewangelicki (jeszcze przed dobudowaniem neogotyckiej wieży przez E. Gansela), kościół katolicki, szkoła ewangelicka (dawny klasztor dominikanów), pomnik Kutuzowa, Królewski Sierociniec, Dom Strzelecki (Bractwa Kurkowego) oraz szpital św. Ducha. Czas powstania grafik należy datować na lata ok. 1830–1833.


Tableau zostało wydane przez efemeryczne bolesławieckie wydawnictwo należące do Carla Ende, którego prawdopodobnie można utożsamiać z jednym z nauczycieli zatrudnionym w szkole ewangelickiej. Natomiast postać C.F. Stiebelera (1795–1871) należy do grupy znanych i cenionych niemieckich artystów. Studiował w 1820 r. w szkole miedziorytniczej u profesora Ludwiga Buchhorna, a w latach 1824–1827 w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Poświęcił się malarstwu pejzażowemu i wedutom, pracował głównie w technice akwareli bądź rysunku tuszem. Na podstawie rysunków własnych i innych artystów (m.in. M. von Meurona, Ch. Haldenwanga, S. von Rösela) tworzył też grafiki, szczególnie w ulubionej technice akwatinty. Był zaangażowany w powstanie cyklu widoków berlińskich i poczdamskich, publikowanych przez wydawnictwo J. Kuhra. W latach 1832–1854 uczestniczył w wystawach organizowanych w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezentując m.in. grafiki o tematyce pejzażowej. Wśród jego prac znane są widoki klasztoru w Chorinie, zamku w Oranienburgu, jeziora Königsee czy też miejscowości Freienwalde (Oder) i Neustadt-Eberswalde.
(info: Muzeum Ceramiki)