Epoka napoleońska okiem historyka

Epoka napoleońska okiem historyka

W ramach działań towarzyszących wystawie „Śladami kampanii napoleońskiej w Bolesławcu” zaplanowaliśmy cykl wykładów przygotowanych we współpracy z badaczami historii Śląska. Pierwsze ze spotkań odbyło się 17 marca 2022 r. Poprowadził je dr Andrzej Olejniczak - doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a obecnie pracownik Biura Badań Historycznych w Oddziale Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu we Wrocławiu. Podczas wykładów omówił zagadnienia związane z wojskowością epoki napoleońskiej (“Broń i uzbrojenie w czasach napoleońskich”) oraz wpisujący się w podstawę programową szkół średnich temat uczestnictwa Polaków w wojnach napoleońskich (“Polacy w kampaniach 1806/1807 i 1813 r.”).
W prelekcjach wzięła udział młodzież z bolesławieckich szkół: II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu oraz Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Zajęciom towarzyszyła multimedialna prezentacja oraz pokaz wyposażenia i broni z okresu napoleońskiego.
Uczestnicy otrzymali komiks “Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich”, a zainteresowane grupy miały również okazję zwiedzić wystawę „Śladami kampanii napoleońskiej w Bolesławcu” prezentowaną w Dziale Historii Miasta.