Bolesławieckie środowisko fotograficzne – Jan Stępkowski (1932–2011)

Bolesławieckie środowisko fotograficzne – Jan Stępkowski (1932–2011)

Jan Stępkowski urodził się 30 sierpnia 1932 r. w Bolizubach niedaleko Zbaraża (obecnie Ukraina). W trakcie II wojny światowej rodzinę Stępkowskich usunięto z rodzinnego gospodarstwa, zmuszając tym samym młodego Jana do aktywnej pomocy w utrzymaniu rodziny. W 1945 r. przybył z rodzicami i rodzeństwem do wsi Jurków pod Bolesławcem. Swoje życie zawodowe związał z ZG „Konrad” w Iwinach, w których pracował przez wiele lat aż do zamknięcia kopalni.


O fotograficznej pasji J. Stępkowskiego opowiadają córki:
„(...) niemalże wychowałyśmy się w ciemni, obserwując pojawiające się znikąd obrazy. Aparat [ojciec] miał przy sobie przy każdej nadarzającej się okazji. Zaraził nas pasją do robienia zdjęć, zawsze dbał, żebyśmy miały aparat podczas wyjazdów, uczył jak ustawić migawkę czy przesłonę”.


Jan Stępkowski był jednym z członków-założycieli Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, które zostało powołane do życia 23 kwietnia 1981 r.. Aktywnie działał w strukturach BTF, piastując m.in. funkcję członka komisji rewizyjnej. Przyjaźnił się z Henrykiem Piotrowskim i Mikołajem Jankowskim. Uczestniczył w akcji dokumentowania działalności bolesławieckich zakładów pracy, w ramach której odwiedził z aparatem m.in. filię Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Hanka”, Bolesławiecką Fabrykę Materiałów Medycznych „Polfa”, restaurację „Starówka” i Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ”.
Ponadto na swoich zdjęciach J. Stępkowski uwiecznił różne wydarzenia z życia Bolesławca (m.in. pochody pierwszomajowe i uroczystości barbórkowe w ZG “Konrad”), a także zmiany zachodzące w tkance miejskiej. Fotografował zabytki oraz inne ciekawe obiekty, wiele uwagi poświęcając detalom architektonicznym. Dzięki niemu wiemy na przykład, jak pierwotnie wyglądał XVIII-wieczny dom pastora przy pl. Zamkowym, który w 1981 r. został przekazany parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i przebudowany w drugiej połowie lat 80.
Oprócz fotografii J. Stępkowski pasjonował się również filatelistyką. We wrześniu 1984 r. gościł na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej „Socphilex 84”, która odbyła się we wrocławskim ratuszu, dokumentując jej przebieg na światłoczułej kliszy.
Zmarł 19 marca 2011 r. w Bolesławcu.
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pragnie serdecznie podziękować córkom pana Jana Stępkowskiego: Pani Jolancie Lewickiej i Pani Małgorzacie Lenkiewicz za pomoc w opracowaniu biogramu oraz udostępnienie zdjęć z rodzinnego archiwum.
(info: Muzeum Ceramiki)