Bolesławieckie środowisko fotograficzne - Mikołaj Jankowski (1935-2021)

Bolesławieckie środowisko fotograficzne - Mikołaj Jankowski (1935-2021)

 Mikołaj Jankowski urodził się 5 maja 1935 r. w Mościskach. Z wykształcenia był technikiem geologiem o specjalności poszukiwanie pierwiastków promieniotwórczych i ochrona radiologiczna. Z fotografią zetknął się po raz pierwszy w Zakładach Górniczych “Konrad” w Iwinach. Podpatrując początkowo pracę swojego zwierzchnika, z czasem sam zaczął dokumentować podziemny trud górników.
W ZG “Konrad” spędził 33 lata swojego zawodowego życia (1953-1986), nie rezygnując przy tym z fotograficznej pasji. Był jednym z pierwszych członków założonej w 1972 r. Sekcji Fotograficznej przy SM “Bolesławianka”. Jego pierwszym instruktorem i zarazem mentorem był Edward Opała, którego miał okazję poznać już wcześniej w ZG “Konrad”. W latach 1977-1981 M. Jankowski nawiązał stałą współpracę z tygodnikiem “Polska Miedź”. Był także entuzjastą pracy z dziećmi i młodzieżą, stąd też od stycznia 1979 r. do 31 marca 1992 r. prowadził, jako instruktor pracownię fotograficzną w Domu Kultury ZG „Konrad”.


W środowisku lokalnym zasłynął m.in. jako założyciel i prezes istniejącego w Bolesławcu od 1979 do 1981 r. oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, później zaś jako wieloletni prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego (od 23 kwietnia 1981 r.). Przez 30 lat działalności towarzystwa zorganizował wiele wystaw i konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. M. Jankowski wielokrotnie podkreślał, że praca z młodzieżą przynosiła mu najwięcej satysfakcji, szczególną wagę przywiązywał do organizowanych w Bolesławcu Ogólnopolskich i Polonijnych Przeglądów Fotografii Młodzieżowej, które doczekały się czternastu edycji. Jako prezes BTF angażował się w organizację plenerów, na które starano się zapraszać największe sławy polskiej fotografii. Sukcesem organizacyjnym okazały się m.in. cieszące się popularnością Dolnośląskie Plenery Aktu, które przeprowadzano w charakterystycznych miejscach związanych z dziedzictwem regionu.
Od 27 listopada 1982 r. Mikołaj Jankowski był członkiem Rady Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, od 17 maja 1987 r. - członkiem Prezydium, a następnie Komisji Rewizyjnej PFSF. W 1995 r. został jednym z założycieli i sekretarzem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej Art-Foto z siedzibą w Bolesławcu. Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał wysokie odznaczenia państwowe. Za działalność fotograficzną został wyróżniony licznymi medalami i odznaczeniami. Zmarł 1 stycznia 2021 r. w wieku 86 lat.
(info: Muzeum Ceramiki)