Utracone… Obraz „Bolesławieckie dzieci”

Utracone… Obraz „Bolesławieckie dzieci”

W przedwojennych zbiorach bolesławieckiego Muzeum Miejskiego znajdował się obraz olejny zatytułowany „Bolesławieckie dzieci”. W 1911 r. został on przekazany w darze do zbiorów muzealnych przez jednego z właścicieli bolesławieckiej drukarni, radcę handlowego Hermanna Fernbacha. Według ówczesnego kustosza muzeum Artura Schillera była to kopia obrazu Carla von Marra z 1885 r. Carl von Marr urodził się w 1858 r. w Milwaukee w rodzinie niemieckich emigrantów. Mając 20 lat, wyjechał na naukę do ojczyzny rodziców, a następnie został profesorem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Na obrazie przedstawiono wydarzenie z czasów wojen napoleońskich. Pod koniec maja 1813 r. przybyły do Bolesławca wojska rosyjskie wycofujące się po bitwie pod Bautzen (20–21 maja 1813 r.). Na obrazie można zobaczyć obóz rozłożony nad Stawem Szubienicznym, dzieci rozdzielające żywność, francuskich jeńców oraz trzymających straż Kozaków, a w tle ogrodzoną murem zabudowę Bolesławca. Jeśli ktoś chciałby doszukać się znajomych widoków, to ich nie znajdzie. Artysta nigdy nie był w Bolesławcu i to, co widzimy, jest jego fantazją. Carl von Marr zainspirował się fragmentem z opowieści historycznych pt. „Bildern aus der deutschen Vergangenheit” Gustava Freitaga. W jednym z opisów pojawia się relacja z wydarzenia będącego tematem obrazu. Rosjanie prowadzili na wschód pojmanych jeńców z armii Napoleona. Zrobili odpoczynek u bram miasta Bunzlau przy Stawie Szubienicznym. Mieszkańcy licznie wyszli z miasta, by oglądać to niecodzienne widowisko. Powszechna nienawiść do wojsk Napoleona na widok wynędzniałych i zmaltretowanych więźniów obróciła się w litość i wielu mieszkańców przyniosło im picie i jedzenie. Jednak pilnujący jeńców Kozacy nie pozwolili na podejście do nich. Ktoś wtedy zasugerował, że Rosjanie kochają dzieci i nie potrafią im niczego odmówić. Bolesławianie wręczyli więc dzieciom prowiant i napoje, a te zaniosły je jeńcom. Ta scena została uwieczniona na obrazie

Po II wojnie światowej obraz z bolesławieckiego muzeum zaginął. Wiele lat później na aukcji sztuki w Karlsruhe odnalazł się drugi obraz Carla von Marra o tym samym tytule. Został zakupiony dla Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg przez powiat i miasto Siegburg, prezydenta Kolonii oraz Ministerstwo Spraw Społecznych Nadrenii Północnej-Westfalii. Obrazy nie są identyczne. Różnią się m.in. szczytami wież czy usytuowaniem postaci.

Obecnie obraz „Bolesławieckie dzieci” można zobaczyć na wystawie stałej Działu Historii Miasta. Do Bolesławca trafił jako długotrwały depozyt z Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott, gdzie został przekazany przez Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg.

Za przekazane informacje dziękujemy panu Ferdinandowi Idasiakowi (przewodniczącemu Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg).
(info: Muzeum Ceramiki)