Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu

Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu

10.10.2020r. godz. 10.00 Rynek
Otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej w Bolesławcu

Trasa turystyczna łącząca najważniejsze atrakcje Bolesławca powstała w ramach projektu ,,Nowe euroregionalne produkty turytsyczne drogą do wzajemnego poznania“ realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.
Wydarzenia towarzyszące: Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego ,,Zabytki w Euroregionie Nysa“ i wystawa pokonkursowa, Wystawa fotograficzna „Turystyczny Bolesławiec“, Wystawa ,,Turystyka i krajoznawstwo zamknięte w odznakach“, Wystawy pamiątek i gadżetów turystycznych, Przejście Trasy z przewodnikiem i możliwość zdobycia odzanki turystycznej ,,Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu“.


11.10.2020r. godz.11.00 Rynek
Wycieczka Turystyczna po Bolesławcu z przewodnikiem i zdobywanie odznaki ,,Znam Bolesławiec“

Odzanka ,,Znam Bolesławiec“ ustanowiona została przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza oraz upowszechnianie turystyki i aktywnego krajoznwstwa w regionie, w ramach projektu ,,Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania“ realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.
(info: MOSiR)