Stan wyjątkowy w Republice Czeskiej

Stan wyjątkowy w Republice Czeskiej

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od poniedziałku 5 października, godzina 00:00, w całych Czechach zacznie obowiązywać stan wyjątkowy, który będzie trwać 30 dni. UWAGA! Nie ma to bezpośredniego wpływu na zasady ruchu granicznego. Wjazd z Polski do Czech odbywa się na dotychczasowych zasadach bez dodatkowych obostrzeń, testowania czy kwarantanny.
Podróżni z Polski mogą nadal swobodnie podróżować do Republiki Czeskiej. Oznacza to możliwość wjazdu do Czech, a także odbywania podróży tranzytowych przez terytorium tego kraju. Z uwagi na rosnący poziom zachorowań prosimy o zachowanie rozwagi przy planowaniu podróży, zachowanie szczególnej ostrożności, a także rozważenie odłożenia wyjazdu w czasie do momentu poprawienia się sytuacji epidemicznej w Czechach.

 

System oznakowania państw europejskich pod kątem możliwości i bezpieczeństwa podróżowania do Czech - tzw. „Semafor” zakłada rozróżnienie na państwa niskiego (zielone) i wysokiego (czerwone) ryzyka zachorowania na koronawirusa:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani (lista jest stale aktualizowana). Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (w tym z Polski) nie generują żadnych obostrzeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19, czy poddania się kwarantannie).

Podróż tranzytowa przez Czechy z państw wysokiego ryzyka zachorowania - o ile nie przekroczy 12h - wymaga jedynie noszenia maseczki ochronnej przez cały czas tranzytu. Przyjazd do Czech na okres powyżej 12 h (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 h) wymaga podjęcia konkretnych działań: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu (http://www.prijezdovyformular.cz/), poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny w ciągu 7 dni od wjazdu. Republika Czeska honoruje testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h.

 

Zasady zachowania w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Czech aktualizuje Ministerstwo Zdrowia RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/

 

W okresie stanu wyjątkowego zabronione będą imprezy masowe z udziałem powyżej 10 osób w przestrzeniach zamkniętych i ponad 20 osób w plenerze, z wyłączeniem domowników. Zabronione będą również koncerty, spektakle teatralne oraz inne przedstawienia artystyczne i uroczystości, w których dominuje śpiew. W przedstawieniach teatralnych, filmowych i innych, w których się nie śpiewa może uczestniczyć do 500 widzów, zaś w wydarzeniach sportowych bez kibiców może uczestniczyć do 130 osób. W placówkach gastronomicznych przy jednym stole może siedzieć maksymalnie 6 osób.

 

Placówki szkolne w zakresie trybu nauczania mają pracować zgodnie z decyzją regionalnych stacji higienicznych, które będą wydawać decyzje w zależności od sytuacji epidemiologicznej w regionie.

 

UWAGA: Nadal konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji PL i RCZ dot. przekraczania granicy (zwłaszcza w celach turystycznych) ze względu na możliwe ew. modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

(info: MSZ)